ชุดถังอ๊อกซิเจน แบบพกพา (ถังอลูมิเนียม) USA

ชุดถังอ๊อกซิเจน แบบพกพา (ถังอลูมิเนียม) USA

ถังอลูมิเนียมขนาด 0.5คิว/MDและ 0.7คิว/MEตัวถังสวยและน้ำหนักเบาใช้พกพาง่ายสะดวก

ถังอลูมิเนียมเป็นแบบพกพาฉุกเฉินไม่ต้องใช้กระบอกให้ความชื้น

ชุดถังอ๊อกซิเจน แบบพกพา (ถังอลูมิเนียม) USA 0.5คิว/MD

อลูมิเนียม 0.5 คิว Spec USA พกพาสะดวก หิ้วสะพาย น้ำหนัก 3 กิโลกรัม สวยและเบา ใช้ได้ 3 ชั่วโมง

ชุดถังออกซิเจน แบบพกพา (ถังอลูมิเนียม) USA 0.5Q/MD
ชุดถังออกซิเจน แบบพกพา (ถังอลูมิเนียม) USA 0.5Q/MD

ใน1ชุดประกอบด้วย:

ใช้กับผู้ป่วย แบบพกพา

เหมาะสำหรับการใช้งานในบ้าน

บริการส่งสินค้าทั่วประเทศ

ซื้อของออนไลน์ ที่  www.LeeOxygen.com

ติดต่อผ่านช่องทางการสั่งซื้อได้ทั้งหมด ดังนี้

E-mail : mail@leeoxygen.com
โทรศัพท์ : 080-019-9979, 034-27-2020, 087-978-1116

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

ถังอ๊อกซิเจน คุณสมบัติ

เมีอ๊อกซิเจนสำหรับ

 • 3 ชั่วโมง 10 นาที (2 ลิตร/นาที 2000 psi)
 • 2 ชั่วโมง 7 นาที (3 ลิตร/นาที 2000 psi)

เกจ์วัดแรงดัน คุณสมบัติ

 • เป็นผลิตภัณฑ์ Nissen Healthcare TM
 • ตัวเรือนเป็นอลูมิเนียม พร้อมแกนทองเหลือง
 • ข้อต่อเข้าถังออกซิเจน เป็นมาตรฐาน CGA 870 PinIndex มีตัวกรองฝุ่นละออง
 • หน้าปัดเกจ์อ๊อกซิเจนแสดงความดันภายในถัง 0-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi)
 • ชุดปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen adjuster)
 • ปรับอัตราการไหล 0-15 ลิตร/นาที
 • ความถูกต้อง +-10%
 • ข้อต่อใต้ชุดปรับอัตราการไหลเป็นแบบ (hose barb) Connection
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 13485
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

กระเป๋าใส่ถังออกซิเจนอลูมิเนียม

 • ทำจากผ้า แข็งแรงและทนทานใช้งานได้นานขึ้น

ชุดถังอ๊อกซิเจน แบบพกพา (ถังอลูมิเนียม) USA 0.7Q/ME

อลูมิเนียม 0.7คิว ขนาดกลาง Spec USA น้ำหนักเบา 4 กิโลกรัม สวย พกพาสะดวก ไม่มีกระบอกน้ำความชื้น ใช้ได้ 5 ชั่วโมง

ชุดถังออกซิเจน แบบพกพา (ถังอลูมิเนียม) USA 0.7Q/ME
ชุดถังออกซิเจน แบบพกพา (ถังอลูมิเนียม) USA 0.7Q/ME

ใน1ชุดประกอบด้วย:

ใช้กับผู้ป่วย แบบพกพา

เหมาะสำหรับการใช้งานในบ้าน

บริการส่งสินค้าทั่วประเทศ

ซื้อของออนไลน์ ที่  www.LeeOxygen.com

ติดต่อผ่านช่องทางการสั่งซื้อได้ทั้งหมด ดังนี้

E-mail : mail@leeoxygen.com
โทรศัพท์ : 080-019-9979, 034-27-2020, 087-978-1116

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

ถังอ๊อกซิเจน คุณสมบัติ

เมีอ๊อกซิเจนสำหรับ

 • 5 ชั่วโมง 13 นาที (2 ลิตร/นาที 2000 psi)
 • 3 ชั่วโมง 29 นาที (3 ลิตร/นาที 2000 psi)

เกจ์วัดแรงดัน คุณสมบัติ

 • เป็นผลิตภัณฑ์ Nissen Healthcare TM
 • ตัวเรือนเป็นอลูมิเนียม พร้อมแกนทองเหลือง
 • ข้อต่อเข้าถังออกซิเจน เป็นมาตรฐาน CGA 870 PinIndex มีตัวกรองฝุ่นละออง
 • หน้าปัดเกจ์อ๊อกซิเจนแสดงความดันภายในถัง 0-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi)
 • ชุดปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen adjuster)
 • ปรับอัตราการไหล 0-15 ลิตร/นาที
 • ความถูกต้อง +-10%
 • ข้อต่อใต้ชุดปรับอัตราการไหลเป็นแบบ (hose barb) Connection
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 13485
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

ถังออกซิเจน USA 0.7Q/ME พร้อมรถเข็นและเครื่องทำความชื้นข็น

อลูมิเนียม 0.7 คิว สเต็ก USA น้ำหนัก 4 กิโลกรัม เบาสวย ขนาดกลางพร้อมรถเข็น แบบใช้กระบอกน้ำเพิ่มความชื้น

ชุดถังออกซิเจน แบบพกพา (ถังอลูมิเนียม) USA 0.7Q/ME พร้อมรถเข็นและเครื่องทำความชื้นข็น
ชุดถังออกซิเจน แบบพกพา (ถังอลูมิเนียม) USA 0.7Q/ME พร้อมรถเข็นและเครื่องทำความชื้นข็น

ใน1ชุดประกอบด้วย:

ถังอ๊อกซิเจน คุณสมบัติ

 • เป็นผลิตภัณฑ์ Nissen Healthcare TM
 • ตัวเรือนเป็นอลูมิเนียม พร้อมแกนทองเหลือง
 • ข้อต่อเข้าถังออกซิเจน เป็นมาตรฐาน CGA 870 PinIndex มีตัวกรองฝุ่นละออง
 • หน้าปัดเกจ์อ๊อกซิเจนแสดงความดันภายในถัง 0-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi)
 • ชุดปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen adjuster)
 • ปรับอัตราการไหล 0-15 ลิตร/นาที
 • ความถูกต้อง +-10%
 • ข้อต่อใต้ชุดปรับอัตราการไหลเป็นแบบ DISS Connection – สำหรับต่อเข้ากับขวดน้ำให้ความชื้นหรือข้อต่อ สำหรับการพ่นยา
 • ขวดน้ำให้ความชื้น (Humidifier) ปริมาตร 300 ml มีขีดและระดับน้ำต่ำสุดและสูงสุด
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 13485
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

รถเข็น

 • รถเข็น แข็งแรงคนทาน
 • รถเข็นมีสมดุลที่ดี
Back to Top