ชุด ถังอ๊อกซิเจน 0.5คิว – 6คิว

ชุด ถังอ๊อกซิเจน

ชุด ถังอ๊อกซิเจน

ถังอ๊อกซิเจน สำหรับผู้ป่วย ทั้งชุด
ถังอ๊อกซิเจน สำหรับผู้ป่วย ทั้งชุด

ใน1ชุดประกอบด้วย:

 • ถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์
 • เกจ์วัดแรงดัน
 • สายเสียบจมูก Cannula hose
 • แหวนปากตาย แบบพิเศษ สำหรับ เปิดปิด
 • รถเข็น
 • มีก๊าซเต็มถัง พร้อมใช้ได้เลย

ใช้กับผู้ป่วย แบบพกพา

เหมาะสำหรับการใช้งานในบ้าน

บริการส่งสินค้าทั่วประเทศ

ซื้อของออนไลน์ ที่  www.LeeOxygen.com

ติดต่อผ่านช่องทางการสั่งซื้อได้ทั้งหมด ดังนี้

E-mail : mail@leeoxygen.com
โทรศัพท์ : 080-019-9979, 034-27-2020, 087-978-1116

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

ถังอ๊อกซิเจน คุณสมบัติ

 • ถังอ๊อกซิเจนใช้การแพทย์
 • ถังเหล็กไร้รอยต่อ
 • คุณภาพมารตรฐาน ISO9809-3
 • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • วาล์ว CGA540

เกจ์วัดแรงดัน คุณสมบัติ

 • เครื่องควบคุมแรงดันและปรับอัตราการไหลของอ๊อกซิเจนแบบติดหัวถังอ๊อกซิเจน
 • กระบอกพลาสติก ทำด้วยโพลีคาร์บอเนตตกไม่แตก
 • มีสัญญาเตือนเมื่อมีการอุดตันในการจ่ายก็าชอ๊อกซิเจนไปยังคนไข้
 • เครื่องวัดความดันออกซิเจนอ่านง่าย 4000psi
 • โฟล์มิเตอร์ความถูกต้อง +-10%

รถเข็น

 • รถเข็น แข็งแรงคนทาน
 • รถเข็นมีสมดุลที่ดี
 • ตามโรงพยาบาลนิยมใช้กันมาก เพราะนางพยาบาลเพียงคนเดียว ก็ สามารถเคลื่อนย้าย ถังได้
  เพื่อความปลอยภัย ควรจะมีรถเข็นเพื่อป้องกัน เวลาดึงสายไปไกลๆแล้วลืมตัว มีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ถังล้มทำให้แก๊สรั่ว เกจ์แตก เป็นต้น

ชุดถังอ๊อกซิเจน 0.5คิว

ถังอ๊อกซิเจน 0.5คิว ทั้งชุด NO-1
ถังอ๊อกซิเจน 0.5คิว ทั้งชุด NO-1

ถังออกซิเจนใช้ได้กี่ชั่วโมง

มีอ๊อกซิเจนสำหรับ:
• 2 ชั่วโมงและ 48 นาที (2 ลิตร/นาที ที่ 1,500 psi)
• 1 ชั่วโมงและ 52 นาที (3 ลิตร/นาที ที่ 1,500 psi)

ชุดถังอ๊อกซิเจน 1.5คิว

ถังอ๊อกซิเจน 1.5คิว ทั้งชุด- NO-1
ถังอ๊อกซิเจน 1.5คิว ทั้งชุด- NO-1

ถังออกซิเจนใช้ได้กี่ชั่วโมง

มีอ๊อกซิเจนสำหรับ:
• 8 ชั่วโมงและ 30 นาที (2 ลิตร/นาที ที่ 1,500 psi)
• 5 ชั่วโมงและ 39 นาที (3 ลิตร/นาที ที่ 1,500 psi)

ชุดถังอ๊อกซิเจน 2คิว

ถังอ๊อกซิเจน 2คิว ทั้งชุด-NO-1
ถังอ๊อกซิเจน 2คิว ทั้งชุด-NO-1

ถังออกซิเจนใช้ได้กี่ชั่วโมง

มีอ๊อกซิเจนสำหรับ:
• 11 ชั่วโมงและ 18 นาที (2 ลิตร/นาที ที่ 1,500 psi)
• 7 ชั่วโมงและ 31 นาที (3 ลิตร/นาที ที่ 1,500 psi)

ชุดถังอ๊อกซิเจน 6.0คิว

ถังอ๊อกซิเจน 6คิว สำหรับผู้ป่วย ทั้งชุด
ถังอ๊อกซิเจน 6คิว สำหรับผู้ป่วย ทั้งชุด

ถังออกซิเจนใช้ได้กี่ชั่วโมง

มีอ๊อกซิเจนสำหรับ:
• 45 ชั่วโมงและ 21 นาที (2 ลิตร/นาที ที่ 2,000 psi)
• 30 ชั่วโมงและ 13 นาที (3 ลิตร/นาที ที่ 2,000 psi)

Back to Top