ถังอ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 6 คิว

ถังอ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 6 คิว

ถังอ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 6 คิว (40 ลิตร)
ถังเหล็กไร้รอยต่อ
คุณภาพมาตรฐาน ISO9809-3
ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
น้ำหนัก 48 กิโลกรัม / ความยาว: 21.9 ซม ความสูง: 144 ซม
วาล์ว CGA540

ถังออกซิเจนใช้ได้กี่ชั่วโมง
มีอ๊อกซิเจนสำหรับ:
• 45 ชั่วโมงและ 21 นาที (2 ลิตร/นาที ที่ 2,000 psi)
• 30 ชั่วโมงและ 13 นาที (3 ลิตร/นาที ที่ 2,000 psi)

บริการส่งสินค้าทั่วประเทศ

ซื้อของออนไลน์ ที่  www.LeeOxygen.com

ติดต่อผ่านช่องทางการสั่งซื้อได้ทั้งหมด ดังนี้

E-mail : mail@leeoxygen.com
โทรศัพท์ : 080-019-9979, 034-27-2020, 087-978-1116

ชุดให้อ๊อกซิเจน สำหรับผู้ป่วย ประกอบด้วย

  • ถังอ๊อกซิเจน
  • เกจ์อ๊อกซิเจน
  • สายแคนนูล่า หรือ สายเสียบจมูก

เหมาะสำหรับการใช้งานในบ้าน

บริการส่งสินค้าทั่วประเทศ 

ถังออกซิเจน ทั้งชุด 6คิว (ไม่มีรถเข็น)
ถังออกซิเจน ทั้งชุด 6คิว (ไม่มีรถเข็น)

เพิ่ม

  • รถเข็นถังอ๊อกซิเจน
ถังอ๊อกซิเจน 6คิว สำหรับผู้ป่วย ทั้งชุด
ถังอ๊อกซิเจน 6คิว สำหรับผู้ป่วย ทั้งชุด

บริการส่งสินค้าทั่วประเทศ

ซื้อของออนไลน์ ที่  www.LeeOxygen.com

ติดต่อผ่านช่องทางการสั่งซื้อได้ทั้งหมด ดังนี้

E-mail : mail@leeoxygen.com
โทรศัพท์ : 080-019-9979, 034-27-2020, 087-978-1116

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

Back to Top