เกจ์ออกซิเจนทางการแพทย์

เกจ์ออกซิเจนทางการแพทย์

ประกอบด้วย ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ทั่วไป ที่ได้รับอนุญาติ รับประกัน · ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

เกจ์ออกซิเจนทางการแพทย์ NO1

เกจ์ออกซิเจนทางการแพทย์ NO1
เกจ์ออกซิเจนทางการแพทย์ NO1

กจ์ออกซิเจนทางการแพทย์ (Oxygen Regulator Piston)
– ชุดปรับแรงดันออกซิเจน ปรับแรงดันไว้ที่ 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) ทำจากทองแดงชุปโครเมียมทั้งสองด้าน
– ข้อต่อเข้าถังออกซิเจน เป็นมาตรฐาน CGA 540 มีตัวกรองฝุ่นละออง
– หน้าปัดเกจ์ออกซิเจนแสดงความดันภายในถัง 0-4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) พร้อมอักษรเตือน USE NO OIL
ชุดปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen Flowmeter)
– ปรับอัตราการไหล 0-15 ลิตร/นาที  Calibrated at 20C and psi
– โฟล์มิเตอร์ความถูกต้อง +-10%
– ข้อต่อใต้ชุดปรับอัตราการไหลเป็นแบบ DISS Connection
– สำหรับต่อเข้ากับขวดน้ำให้ความชื้นหรือข้อต่อ สำหรับการพ่นยา
เป็นผลิตภัณฑ์ Nissen Healthcare TM
ขวดน้ำให้ความชื้น (Humidifier)
– ขวดทำด้วยวัสดุ Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
– ปริมาตร 300 ml มีขีดและระดับน้ำต่ำสุดและสูงสุด
สายแคนนูล่า (Cannula)
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 13485
รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

ชุด ถังอ๊อกซิเจน 0.5คิว – 6คิว

เกจ์ออกซิเจนทางการแพทย์ NO10 (preset)

เกจ์ออกซิเจนทางการแพทย์ NO10 (preset)
เกจ์ออกซิเจนทางการแพทย์ NO10 (preset)

– ชุดปรับแรงดันออกซิเจน ปรับแรงดันไว้ที่ 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) ทำจากทองเหลืองชุปโครเมียมทั้งสองด้าน
– ข้อต่อเข้าถังออกซิเจน เป็นมาตรฐาน CGA 540 มีตัวกรองฝุ่นละออง
– หน้าปัดเกจ์ออกซิเจนแสดงความดันภายในถัง 0-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) พร้อมอักษรเตือน USE NO OIL
ชุดปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen adjust)
– ปรับอัตราการไหล 0-15 ลิตร/นาที Calibrated at 20C
– ความถูกต้อง +-10%
– ข้อต่อใต้ชุดปรับอัตราการไหลเป็นแบบ DISS Connection
– ตัวเรือนเป็นอลูมิเนียม แกนทองเหลือง

เครื่องทำให้ชื้น
– ขวดทำจากวัสดุ Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
– ปริมาตร 300 มล. ที่มีระดับและเครื่องหมายน้ำต่ำสุดและสูงสุด
สาย Cannula
สายแคนนูล่า (Cannula)
เป็นผลิตภัณฑ์ Nissen Healthcare TM
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 13485
รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

ชุด ถังอ๊อกซิเจน 0.5คิว – 6คิว

เกจ์ออกซิเจนทางการแพทย์ NO2 (preset)

NO2 (preset)
เกจ์ออกซิเจนทางการแพทย์ NO2 (preset)

– ชุดปรับแรงดันออกซิเจน ปรับแรงดันไว้ที่ 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) ทำจากทองเหลืองชุปโครเมียมทั้งสองด้าน
– ข้อต่อเข้าถังออกซิเจน เป็นมาตรฐาน CGA 870 PinIndex มีตัวกรองฝุ่นละออง
– หน้าปัดเกจ์ออกซิเจนแสดงความดันภายในถัง 0-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) พร้อมอักษรเตือน USE NO OIL
ชุดปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen adjuster)
– ปรับอัตราการไหล 0-15 ลิตร/นาที Calibrated at 20C and psi
– ความถูกต้อง +-10%
– ข้อต่อใต้ชุดปรับอัตราการไหลเป็นแบบ (hose barb) Connection
– ตัวเรือนเป็นอลูมิเนียม พร้อมแกนทองเหลือง
สายแคนนูล่า (Cannula)
เป็นผลิตภัณฑ์ Nissen Healthcare TM
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 13485
รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

ชุดถังอ๊อกซิเจน แบบพกพา (ถังอลูมิเนียม) USA

NO2 DISS (preset)

NO2 DISS (preset)
NO2 DISS (preset)

– ชุดปรับแรงดันออกซิเจน ปรับแรงดันไว้ที่ 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) ทำจากทองเหลืองชุปโครเมียมทั้งสองด้าน
– ข้อต่อเข้าถังออกซิเจน เป็นมาตรฐาน CGA 870 PinIndex มีตัวกรองฝุ่นละออง
– หน้าปัดเกจ์ออกซิเจนแสดงความดันภายในถัง 0-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) พร้อมอักษรเตือน USE NO OIL
ชุดปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen adjuster)
– ปรับอัตราการไหล 0-15 ลิตร/นาที Calibrated at 20C and psi
– ความถูกต้อง +-10%
– ข้อต่อใต้ชุดปรับอัตราการไหลเป็นแบบ (DISS) Connection
– ตัวเรือนเป็นอลูมิเนียม พร้อมแกนทองเหลือง
สายแคนนูล่า (Cannula)
เป็นผลิตภัณฑ์ Nissen Healthcare TM
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 13485
รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

ชุดถังอ๊อกซิเจน แบบพกพา (ถังอลูมิเนียม) USA

เกจ์ออกซิเจนทางการแพทย์ NO2 LONG (preset)

เกจ์ออกซิเจนทางการแพทย์ NO2 LONG (preset)
เกจ์ออกซิเจนทางการแพทย์ NO2 LONG (preset)

– ชุดปรับแรงดันออกซิเจน ปรับแรงดันไว้ที่ 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) ทำจากทองเหลืองชุปโครเมียมทั้งสองด้าน
– ข้อต่อเข้าถังออกซิเจน เป็นมาตรฐาน CGA 870 (Pin Index) มีตัวกรองฝุ่นละออง
– หน้าปัดเกจ์ออกซิเจนแสดงความดันภายในถัง 0-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) พร้อมอักษรเตือน USE NO OIL
ชุดปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen adjust)
– ปรับอัตราการไหล 0-15 ลิตร/นาที Calibrated at 20C
– ความถูกต้อง +-10%
– ข้อต่อใต้ชุดปรับอัตราการไหลเป็นแบบ DISS Connection
– ตัวเรือนเป็นอลูมิเนียม แกนทองเหลือง

เครื่องทำให้ชื้น
– ขวดทำจากวัสดุ Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
– ปริมาตร 300 มล. ที่มีระดับและเครื่องหมายน้ำต่ำสุดและสูงสุด
สาย Cannula
สายแคนนูล่า (Cannula)
เป็นผลิตภัณฑ์ Nissen Healthcare TM
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 13485
รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

ชุดถังอ๊อกซิเจน แบบพกพา (ถังอลูมิเนียม) USA

ATFR-2

ATFR-2 เกจ์ออกซิเจนทางการแพทย์ (Oxygen Regulator Diaphragm)
ATFR-2

เกจ์ออกซิเจนทางการแพทย์ (Oxygen Regulator Diaphragm)
– ชุดปรับแรงดันออกซิเจน ปรับแรงดันไว้ที่ 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) ทำจากทองเหลืองชุปโครเมียมทั้งสองด้าน
– ข้อต่อเข้าถังออกซิเจน เป็นมาตรฐาน CGA 540 มีตัวกรองฝุ่นละออง
– หน้าปัดเกจ์ออกซิเจนแสดงความดันภายในถัง 0-4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) พร้อมอักษรเตือน USE NO OIL
– การเชื่อมต่อเอาต์พุตคือการเชื่อมต่อ DISS

เป็นผลิตภัณฑ์ Nissen Healthcare TM
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน  ISO 13485
รับประกันคุณภาพ 2 ปี (จากการใช้งานปกติ)

วาล์วจ่ายก๊าซ(Demand Valve) คุณสมบัติ

  • เช็ดทำความสะอาดปกและสายรัดที่กระชับ การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
  • ความสะดวกสบายของผู้ป่วย
  • ‘วาล์วหายใจออก’  จะช่วยป้องกันลมหายใจที่หมดอายุเข้าสู่เครื่อง
  • ความต้านทานต่อการหายใจต่ำมาก ช่วยในการหายใจของผู้ป่วย

การเชื่อมต่อทางเข้า : ด้ายชาย DISS

การเชื่อมต่อทางออก : 22*15 มม.

แรงดันใช้งาน : 40-60 PSI

การไหลของอากาศฟรี : ให้อัตราการไหลด้วยตนเอง 40 LPM ขึ้นไป

อัตราการไหล 160 LPM ตามความต้องการของผู้ป่วย

วาล์วระบายความดัน : 60 cmH2O

บริการส่งสินค้าทั่วประเทศ

ซื้อของออนไลน์ ที่  www.LeeOxygen.com

ติดต่อผ่านช่องทางการสั่งซื้อได้ทั้งหมด ดังนี้

E-mail : mail@leeoxygen.com
โทรศัพท์ : 080-019-9979, 034-27-2020, 087-978-1116

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

Back to Top